การฝากเงิน

💲การฝากเงินสามารถที่จะฝากได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยผ่านช่องทางต่างๆเช่นนี้%
1.ช่องทางตู้ATM
2.ช่องทางตู้CDM
3.ช่องทาง MOBILE BANKING
4.และช่องทางINTERNET BANKING
เพื่อความรวดเร็วและปลอดภัย ท่านลูกค้า ควรจะต้องเก็บใบสลิปบันทึกรายการเพื่อเป็นหลักฐานฝากเข้ามาในบริษัทของเรา และแจ้งเวลาจำนวนเงินทุกครั้งที่ฝากเข้ามา จนกระทั่งทางเราเช็คเห็นยอดเงินที่เข้ามา แล้วทำการยืนยันพร้อมโดยอัพยอดให้ทันที.


ถามรายละเอียดโทร: 092-814-0051/ 092-559-9071/ 092-559-4010


การถอนเงิน

การถอนเงินลูกค้าสามารถที่จะถอนได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยตามนโยบายที่บริษัทตั้งไว้!
1-แจ้งUser
2-แจ้งจำนวนเงิน
3-แจ้งหมายเลขบัญชีชื่อบัญชี
(บัญชีถอนเงินเป็นบัญชีที่ลูกค้าสมัครมาวันแรกเท่านั้น-หากมีการเปลี่ยนแปลงลูกค้าจะต้องมีการยืนยันมาอีกทีคะ) หากว่าลูกค้าไม่ทำตามกฎ คือการตัดสินของบริษัทเป็นที่สิ้นสุด!!!


ถามรายละเอียดโทร: 092-814-0051/ 092-559-9071/ 092-559-4010